Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


34 Andre Veneman
functie: Akzo Nobel
organisatie:
geboortejaar:

De Nederlandse Chemie was 40 jaar bezig om de schoonste, meest efficiente en veilige sector van de wereld te zijn. Toen Kameraad André Veneman bij groene verffabriek Akzo Nobel aantrad als ‘directeur duurzaamheid’ en deze praktijk ‘duurzaam’ ging noemen kregen onze Kameraden van de Trouw-redactie daar lucht van. ‘Duurzaam’? Ohh, ja Duurzaam, oh jaa! Wij van Duurzame 100 geloofden altijd dat chemie bestond uit milieuverpesters, die ons zuiverheidsideaal van een Schone Aarde bevlekken met hun kunstmatige stoffen. Dat stond in het Groene Boekje.

Maar nu chemie ook ‘duurzaam’ kan heten zijn we gaan twijfelen. Die ontdekking leverde Veneman een klassering op in de Duurzame 100.  Nu Veneman zelfs bonussen uitkeert aan personeel dat staand beleid duurzaam noemt, moet hij toch iets goeds doen. Al kunnen wij van Duurzame 100 niet de vinger leggen wát dit voor nieuws is. Maar omdat we er 40 jaar lang in Dagblad Trouw niets over lazen, en nu plots wel moet Veneman toch wel iets goeds doen. Trouw paste meteen de edities over Akzo in de afgelopen decennia aan, en heeft conflicterende passages verwijderd. Akzo was altijd duurzaam.