Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


85 Anna Pot
functie: Vermogensbeheerder APG
organisatie:
geboortejaar: 1975

Je hebt mensenrechten, maar wij van de Duurzame Beweging neigen steeds meer naar Mensenplichten. U moet duurzaam zijn. In een baan voor mensenrechtenorganisatie Amnesty International kun je Minder Verlichte Volkeren met Hoogstaande Principes de les lezen. Dat is duurzaam. Bij pensioenfonds APG mag Anna Pot bedrijven de les lezen, om arbeidsomstandigheden in lage lonenlanden te verbeteren. Omdat die domme nikkers, koelakken en spleetogen nu eenmaal onze voogdij nodig hebben, ookal zijn ze al een halve eeuw of langer gedekolonialiseerd: ze kunnen maar niet hun eigen tempo bepalen. Daar hebben ze de Duurzame Beweging voor nodig.

Pot maakt de Derde Wereld alvast klaar voor ontvangst van onze bedrijven. Steeds vaker vluchten Westerse bedrijven naar landen waar mensen nog met minder genoegen nemen. Omdat zij in het Kapitalistische Westen te hoge kosten krijgen. Bijvoorbeeld omdat wij van de Duurzame Beweging de energierekening verduurzamen, met Marjan Minnesma van Urgenda (1) , Marga Hoek van de Groene Zaak. Alle Betere Mensen willen dat.  Het Wereldsocialisme onder één voogdij van Betere Mensen