Wednesday 18 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


18 Bas Eickhout
functie: Europarlementariƫr
organisatie: EUSSR
geboortejaar: 1976

Wat is de vanzelfsprekende carriere van een geboren groene politicus? Je begint bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de spreekbuis van de Club van Rome. Dit milieu-adviesorgaan ontvangt ieder nieuw groen Brussels beleidsvoorstel met applaus. En het PBL spreidt een bedje van rapporten die de noodzaak tonen van de nieuwe regels, om de invoering te bespoedigen. Hier bij het PBL was Bas Eickhout van Groen Links als een vis in het water.

Maar iets bleef knagen.

In plaats van te applaudisseren in Bilthoven, als Brussel iets groens bedenkt: kun je beter direct applaudisseren in Brussel waar de regels worden gemaakt. Dan sta je op de eerste rij om de bureaucratie te lofprijzen. En de milieuverpestende Westerling te schoppen tot hij een geweten heeft. Voor Eickhout dus geen betere plaats dan bij de Groenen in het Europees Parlement. De applausgenerator op de Brusselse berg waar emeritus politici van EU-lidstaten hun tweede jeugd beleven met grote bufetten en jonge stagiares. Waar voorstellen voor meer groene regulering en belastingheffing met Sovjet-achtige stemverhoudingen worden aangenomen. Hier kan Bas pas Ć©cht verschil maken.