Wednesday 18 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


24 Ewoud Goudswaard
+37
functie: Directeur ASN Bank
organisatie:
geboortejaar: 1958

De hoofdredacteur van de Pravda in de Sovjet-glorietijd, zou stage willen lopen bij de Groen-redactie van Trouw. Om zich meer te bekwamen in hun journalistieke standaarden, en bij terugkeer in Moskou promotie te maken. Goed werk, Kameraad Willem Schoonen.  Wat schrijft ‘De Waarheid’/Trouw bij ASN-bankdirecteur Ewoud Goudszwaard?

De ASN-topman blijft de ladder beklimmen van de Duurzame 100, dankzij de stormachtige groei van geopende ASN-rekeningen. Verkoop al uw bezittingen, zeg uw rekening op, verpand al uw kapitaal aan de ASN-bank, de bank van de Betere Wereld die zo groeit onder het Grootse Visionaire Leiderschap van Goudswaard.

Grote broer Goudswaard zag Het Licht in Australie. Hij hoorde een stem, raakte 3 dagen blind. Daarna maakte hij een rigoureuze keuze. Goudswaard ontworstelde zich aan de geldwoekeraars van werkgever ING voor het Goede Geld. Dat uiteraard het beste tot zijn recht komt bij ASN-investeerder in SDE-gesubsidieerde windmolenparken. Met Mirjam de Rijk, Groen Links Wethouder in de ASN-Adviesraad, wiens Stichting Natuur en Milieu van ASN geld toegestopt kreeg om voor deze investering reclame te maken via Zeekracht. Naast 4 miljoen euro projectsubsidie. Zo toonden zij de maatschappelijke noodzaak van een overheid die 850 miljoen euro subsidie toestopt aan investeerders in windmolenpark Q7 als ASN. Uiteindelijk dienen de milieubeweging, haar voorkeursbedrijven en de overheid de zelfde doelen. Amen.