Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


28 Hans Wijers
-8
functie: CEO Akzo Nobel
organisatie:
geboortejaar: 1950

Ex-topman bij Akzo Nobel Hans Wijers volgde Cees Veerman op bij Natuurmonumenten. Het natuurbeheersbedrijf dat haar privileges bij grondaankoop en subsidiering dreigde te verliezen. Waarbij de overheid Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen voortrekt met 1 miljard euro staatssteun ten opzichte van particuliere grondbezitters, tienduizenden hectares grond gratis cadeau doet, en ze daarna jaarlijks van beheersubsidies blijft voorzien. Dát is duurzaam volgens onze jury. Dagblad Trouw bleef dan ook met Natuurmonumenten campagne meevoeren om deze privileges te behouden.

Maar Wijers zit ook in de boardroom van een bedrijf dat in de ogen van Milieudefensie/de Vara geen goed kan doen: Shell. Dat bedrijf dat ons via de NAM jaarlijks subsidieert met 12 miljard euro aardgasbaten, wiens producten onze auto’s laten rijden, de smeerolie van het verdorven Westerse grootkapitaal. En als het waarheidslievende Greenpeace – u weet wel, van de Brent Spar en Probo Koala- het Shell- hoofdkantoor al bezet: dan krijgt onze jury ernstige bedenkingen over de houdbaarheid van Wijers op deze hoge positie in de Duurzame 100.