Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


79 Jacqueline Cramer
-42
functie: Oud-minister Vrom en hoogleraar
organisatie:
geboortejaar: 1951

Je promoveert als bioloog op kikkers in Suriname en tja, wat ga je dan doen met de rest van je leven? Een boekje schrijven over je tijd als activist voor Milieudefensie: ‘De geschiedenis van de Milieubeweging’, waar onze Jacqueline- inmiddels werkzaam voor TNO- de historische uitspraak deed: ‘Het moet niet zo zijn dat de milieubeweging op de stoel van de macht gaat zitten’. Wij van Duurzame 100 waren verheugd toen Cramer milieuminister werd, en deze verbale uitglijder rechtzette. De stoel van de macht is juist dé manier om bij de subsidiepot te komen.

Eindelijk konden al onze oude vrienden uit ons netwerk van Milieudefensie en de Energiebezinningsgroep fatsoenlijk onze toelages krijgen. Voor het publieke belang, dat het publiek niet wil zien omdat ze te weinig op ons stemden. Zoals meer dan een half miljoen euro VROM-subsidie die klimaatkraker Wijnand Duivendak van Milieudefensie kreeg voor een festival tegen CO2: Beat the Heat. Jan Paul van Soest(30), Wouter van Dieren, Pier Vellinga, wat zijn we je dankbaar voor je gulheid, Jac. Zelden werd gemeenschapsgeld zó goed besteed.

De afdeling communicatie van VROM zette Cramer in de Klimaattrein goed neer als ‘daadkrachtig bestuurder’ in 2009 met een 3 ton kostend ‘communicatieplan’. Wat zij deed? Als wij toch enkele verdiensten van Cramer’s bewind mogen roemen, dan is het dat zij toestemming gaf voor de bouw van  kolencentrales op de Maasvlakte en de Eemshaven. Zodat wij daar met Jan Rotmans (7) weer petities tegen kunnen tekenen. Zo lijkt de Duurzame Beweging altijd aan de Goede Kant te staan.