Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


8 Klaas van Egmond
+19
functie: Hoogleraar milieukunde
organisatie: Universiteit van Utrecht
geboortejaar: 1946

Deze voormalige directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), milieuadviesorgaan van onze overheid is een duurzame winnaar. Waarom? Wij bewonderen de volharding waarmee Van Egmond standpunten huldigt, die al in zijn studententijd over datum waren. Zoals het geloof in de Hogere Wijsheid van Natuurvolkeren, die in harmonie met de natuur leefden terwijl Westerlingen de aarde verpesten.

Medische wetenschap, elektrische energievoorziening, vliegtuigen, ruimtevaart, ingenieursvernuft, landbouwtechniek die miljarden mensen meer voedt op steeds minder oppervlak, natuur- en milieuwetgeving, de rechtsstaat, democratie: Van Egmond doorziet wat deze zogenaamde ‘verworvenheden’ werkelijk zijn. Ecologische verdorvenheden. Westerlingen verloren namelijk de Hogere Kennis van natuurvolken, dus geen wonder dat de aarde nu naar de sodemieter gaat.

Hoe wij die kennis verloren volgens Van Egmond? Dankzij de in de Westerse Bijbel verwoordde opdracht om te heersen over de natuur. En deze te onderzoeken, in plaats van iedere beukenboom en bever te vereren. Waarom onderzoek, als je ook het hart kan offeren van een buitgemaakte vijand? Dat werkte bij natuurvolk de Maya’s uitstekend tegen klimaatveranderingen. En wat is er mis met het rattenstaartelixer van de Sjamaan tegen bezetenheid door bosgeesten? Samen met deeltijdindiaan Herman Wijffels (6) corrigeert Van Egmond nu God’s vergissing in Genesis via het Sustainable Finance Lab.