Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


16 Louise Fresco
-3
functie: Hoogleraar duurzame ontwikkeling
organisatie: Universiteit van Amsterdam
geboortejaar: 1952

Wil de Amsterdamse hoogleraar in voedselvraagstukken Louise Fresco haar positie in de Duurzame 100 behouden? Dan zal zij de toename van Foute Gedachten in haar NRC-columns én daarbuiten snel moeten inperken. Pleidooien voor landbouwintensivering in de ‘Vette streken’ van de aarde… En dan bedoelde ze geen intensivering van campagnes voor biodynamische landbouw. Ze ventileert scepsis over het belang van biodiversiteit voor voedselvoorziening. Verkettert diversiteit van landbouwgewassen van natuurvolken oneerbiedig als ‘die gewasjes’.
Alsof wij in grootmoeders tijd niet veel meer in harmonie met de natuur leefden, net als de Natuurvolken met hun Hogere Kennis? Kameraad Louise zaait twijfel over grote milieuconferenties als in Rio. Ze relativeert de Klimaatcrisis. En een constante wereldtemperatuur zou niet veel belangrijker zijn dan voedselveiligheid voor 7 miljard mensen? ….Louise dient haar positie weer te gebruiken om de eenvormigheid van academisch denken te bevorderen. Het is vijf voor twaalf, dat is geen tijd voor twijfel!