Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


19 Lucas Simons
functie: Oprichter
organisatie: NewForesight en SCOPEinsight
geboortejaar: 1971

Eigenlijk vinden wij dat Lucas Simons – een zogenaamde Jonge Globale Leider van het Wereld Economisch Forum- helemaal niet duurzaam is. Dat willen wij Dagblad Trouw toch even meegeven. Net zaten wij van Duurzame 100 te genieten van een moreel zuiver pakje Marx Havelaar-moraalkoffie: waarom? Om die Arme Stumpers rond de evenaar een eerlijke prijs te geven.

Wij steunen koffieboer Makumba Butelezi en ook de tussenhandelaar Habukeleleh Makuta, en het gezin van de tussenhandelaar. En de afnemer van de tussenhandelaar, en zijn aangetrouwde familie, en zijn neef de plantagebeheerder, en zijn zieke oma die geen geld heeft voor een Westerse arts. En de achterneef van de plantagebeheerder die zo graag wil dat zijn kinderen naar school zouden kunnen, maar die dat niet kan betalen. En de stamoudste die van die eerlijke prijs ook zijn eerlijke deel wilde. En de arme regering van Nigeria, die het al zo moeilijk heeft nu Shell ze omkoopt om het land te mogen vervuilen.
Duur? Ja, maar het warme gevoel moreel beter te zijn dan onze buren- die drinken Douwe Egberts- maakte zoveel goed. Maar dan. We lezen onze kwaliteitskrant Trouw, zouden –redactietip- naar de cursus ‘Dicht bij jezelf met de spiritualiteit van de Hopi-indianen’: verslik ik me GVD toch als ik lees dat Simons met koffiekeurmerk UTZ Certified 40 procent marktaandeel veroverde in Nederland. En beweert óók duurzaam te zijn. Mét Douwe Egberts. En dat de oprichter van Max Havelaar -Solidaridad – ook achter dát keurmerk zit. Wij eisen ons geld terug van Solidaridad.