Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


17 Marga Hoek
functie: Directeur
organisatie: De Groene Zaak
geboortejaar: 1965

Duurzaam ondernemen is een handel in moraal beginnen, waarna de overheid altijd garant blijft staan. In tijden van economische crisis is die vorm van risicodekking mateloos populair. Strooit de overheid ook met projectsubsidies voor campagnestichtingen? Dan lijkt het bijna of heel ondernemend Nederland Groen Links stemt en ‘radicale verandering wil’. Want ehh, zo kan het niet langer.

Organisaties voor bedrijven die ‘groen’/ook subsidie willen schieten her en der als paddestoelen uit de grond. Marga Hoek haar club ‘De Groene Zaak’, opgestart door Stichting Natuur en Milieu (3-4 miljoen euro subsidie per jaar) is zo’n voorbeeld: een verbond van bedrijven, dat de Groenspraak in bestuurskamers oefent. Om voor geoorloofde staatssteun in aanmerking te komen.

De Groene Zaak is één been uit de bedrijfslobby van de Natuur en Milieu-stal: het andere been heet Stichting Urgenda van Marjan Minnesma (1), die weer de Raad van Toezicht bemenst van Natuur en Milieu. De Groene Zaak lobbiet net als Urgenda voor het verhogen van de energieprijs. Maak je goedkopere fossiele energie net zo duur als ‘duurzaam’, dan valt niet langer op dat windenergie zo duur is. En kun je eindeloos veel windmolens installeren. Wanneer je gehakt net zo duur maakt als kaviaar, ligt kaviaar voortaan naast gehakt in de aanbiedingen. Dat is Groene Logica. Adviseur voor (semi-)overheid en energiebedrijven Jan Paul van Soest (30) hielp De Groene Zaak opstarten.