Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


69 Peter d’Angremond
functie: Directeur Max Havelaar
organisatie:
geboortejaar: 1965

Solidaridad procedeert tegen zijn Max Havelaar-keurmerk, na het ooit zelf in de steigers te zetten. De wens van directeur Peter d’Angremond dat dit keurmerk in de toekomst overbodig wordt lijkt steeds meer een marktrealiteit te worden, mocht dit proces succesvol uitpakken. Concurrent Utz Certified veroverde bij koffie al 40 procent van de markt. Wij van Duurzame 100 pleiten nu voor een keurmerk voor milieukeurmerken. Want met al die keurmerken worden we weer gedwongen keurmerken te negeren, en gewoon te eten wat we lekker vinden tegen een faire prijs.