Wednesday 18 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


92 Prinses Irene
functie: Prinses
organisatie:
geboortejaar: 1939

Zij is de Koninklijke Hoogheid en schutspatroon van de Duurzame Beweging. Zij voelt hoe Moeder Aarde pijn lijdt door de Westerse Consumptie, die ontstaat doordat wij de Hogere Kennis verloren van de Natuurvolken. Zij inspireerde Jan Paul van Soest (30) met haar Hogere Bewustzijn bij het schrijven van zijn grappigste klimaatboek aller tijden: de Aarde heeft Koorts. Want koorts, dat heeft Moeder Aarde door het virus dat de Mens heet. De zich ongecontroleerd vermenigvuldigende ziektekiem Homo sapiens. Waarbij de Duurzame Beweging als dokter met strenge kuur nodig is.

Zij is Beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit, en Zij zal de relatie van de verloren consumerende Mens herstellen met de Natuur, zoals de Natuurvolkeren dat nog hadden. Daarom nemen ook Klaas van Egmond (8), Sjamaan en deeltijdindiaan Herman Wijffels (6), Peter Blom (5) en Willem Ferwerda in haar Natuurcollege plaats, om met een zweethutceremonie dat verloren contact, die vibraties van de natuur op te zoeken. Zeg Ohhmmm, drie maal en adem diep uit.