Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


68 Rudy Rabbinge
functie: Hoogleraar landbouwkunde
organisatie:
geboortejaar: 1946

Wij van Duurzame 100 vinden productie-ecoloog Rudy Rabbinge niet ons ‘Cup of Fair Trade Tea’.  Hij veroordeelt goede bedoelingen bij Wageningse alumni om het wereldvoedselvraagstuk voor 2050 op te lossen. Terwijl goede bedoelingen altijd zo duurzaam zijn. Wij van Duurzame 100 wilden de wereld voeden, door lekker onder overheidsdwang te consuminderen. Waarbij we de Ecologische Voetafdruk als een laars in ieder Westers gezicht zetten dat de aarde overbevraagt.

Rabbinge noemde onze voorstellen- toen verslikten wij ons- slap gelul. Oneerbiedig. De Ecologische Voetafdruk is onze Maat van Alle Dingen bij Duurzame 100. Dat ‘slap gelul’noemen getuigt van een hoge mate aan  Foute Gedachten, een neiging tot Twijfel Zaaien.

Ook intensiveert hij de landbouw in Afrika via de Agra Alliance. Terwijl wij van Duurzame 100 juist die traditionele landbouw zo eerbiedigen zonder kunstmest en gewasbescherming, waarbij de Sjamaan de kwade geesten uitdrijft voor het inzaaien. Dan blijft de bevolking mooi in evenwicht met de draagkracht van de Afrikaanse aarde.  Rabbinge is nog wel te handhaven in de Duurzame 100 als we zijn verdiensten voor onze partij- de PvdA- benadrukken.