Wednesday 18 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


66 Stientje van Veldhoven
functie: Kamerlid D66
organisatie:
geboortejaar: 1973

Wij van Duurzame 100 zijn vóór Europa. Wat dat inhoudt? Nou ja, vindt u het niet ruimdenkend klinken? Net als het woord ‘duurzaam’ staat D66 voor het kosmopolitisch levensgevoel, dat je als hoger opgeleide met hoog inkomen kunt verantwoorden om je Beter Mens te voelen. Uiteraard is de ware kosmopoliet ook ‘Groen’, en dat is wat we bij Stientje waarderen.

Wij kosmopolieten zijn overal thuis, in tegenstelling tot die xenofobe kleinburgers die zich Oerend Hard sterk maken voor eigen omgeving. Die wat kortzichtig protesteren tegen sluiting van lokale publieke voorzieningen, parken. Terwijl we nu honderden miljarden euro’s nodig hebben om hget Europese Ideaal te redden en Het Klimaat.

Wij Duurzame Kosmopolieten komen het best tot ons recht op mondiale conferenties om de aarde te redden, in het Brusselse buffetcircuit, een groene getuigenis gevend in het Europarlement, zoals held Gerben Jan Gerbrandy. Boven alles zijn we thuis in een abstract ideaal dat vanzelf werkelijkheid wordt, als we maar méér van dat ideaal nastreven. Er is maar één kleine partij groot genoeg voor zoveel ruimdenkendheid. D66.