Thursday 19 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


72 Thijs de la Court
functie: Wethouder Lochem
organisatie:
geboortejaar: 1955

De milieubeweging, Groen Links en de lokale overheid dienen de zelfde doelen, dat is niet alleen in Rotterdam bij Judith van Bokhove van Greenchoice/Groen Links zo maar in heel Nederland. Daarom mocht Thijs de la Court voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten in juni 2 weken lang genieten van de zon in Rio de Janeiro: om zijn indrukken te delen met alle Nederlandse wethouders over de Rio-conferentie en hoe de aarde te redden. Dat deed hij allemaal voor onze bestwil, dus dan mag het wat kosten. Dat hotelkamers in Rio tijdens de conferentie duizenden euro’s per nacht kostten-  alle hoteleigenaren hadden prijsafspraken gemaakt – is dus alleen een kritiekpunt voor Tegenwerkers.

De Groen Links-wethouder van Lochem, bestrijdt daarnaast Foute Gedachten onder landelijke gemeentefunctionarissen als voorzitter van het Klimaatverbond. Dit publiek gefinancierde verbond bericht gemeentes over De Enige Waarheid op klimaatgebied: dat we nu radicaal moeten veranderen, omdat anders de wereld vergaat. Zoals wij van de Duurzame Beweging dat graag horen.

De La Court is samen met anti-kernenergieactivist Peer de Rijk en Bart Jan Krouwel (20) bestuurslid van E-Decentraal. Dat wil de markt van decentrale opwekking meer centraliseren. De Triodosbank doet ook mee, dus absolute goedheid is gegarandeerd. In Lochem wil onze klimaatstrijder voor 2020 liefst 60 procent van de energie lokaal opwekken. Wij hopen dat de bomen hard genoeg groeien in Lochem om zijn biomassa-ambities bij te kunnen benen. Alsof dat nog niet genoeg is, neemt De La Court ons ook nog de maat via de Duurzaamheidsmeter. Deze man is van een Groot Geloof, heel Duurzaam en kan nog ver klimmen.