Wednesday 18 September 2019

De duurzame 100 betuttelaars


90 Volkert Engelsman
-37
functie: Directeur Eosta
organisatie:
geboortejaar: 1957

Wij van de Duurzame Beweging willen dat u met minder genoegen leert nemen, ook de boerenstand moet aan dit principe geloven. Daarom adviseren wij altijd Biologische Landbouw. Dat halveert de opbrengst per hectare en verdubbelt de arbeidstijd: en dat is goed voor Moeder Aarde. Volkert Engelsman helpt als Directeur van Eosta boeren overtuigen dat zij de sleutel tot het Consuminderen en Duur Voedsel in handen hebben.

Engelsman is ondernemer: dat is zeldzaam in de Duurzame Beweging, bij het bestuur van de Internationale federatie voor biologische landbouw IFOAM is hij zelfs enige ondernemer. Meestal zijn wij van de Duurzame Beweging gewoon van een stichting of de overheid, en vertrouwen wij dat goede bedoelingen de leemtes in het businessplan wel vullen: als de overheid tenminste ambitie wil tonen en garant staat.